• Leanne Wood Arweinydd yn 2018
  Leanne Wood Arweinydd yn 2018
 • Prif Weinidog yn 2021
  Prif Weinidog yn 2021
 • Leanne yw’r arweinydd gwleidyddol mwyaf adnabyddus ac uchel ei pharch yng Nghymru.
 • Leanne yw’r arweinydd mwyaf profiadol yn y Senedd.
 • Mae Leanne yn arweinydd egwyddorol, profiadol a phenderfynol sydd eisiau i Blaid Cymru anelu’n uchel.

Mae Leanne wedi gosod golygon y blaid ar arwain llywodraeth nesaf Cymru a dod yn Brif Weinidog cyntaf Plaid Cymru yn 2021.

Hi yw’r ymgeisydd gorau i arwain ymgyrch ddeinamig ar lawr gwlad, fel y gwnaeth yn lwyddiannus yn y Rhondda, er mwyn ein galluogi i ennill y seddi rydym eu hangen er mwyn symud Cymru ymlaen.

Wedi blynyddoedd o waith caled, mae Leanne a’i thîm ymroddedig wedi sicrhau ei bod hi gystal â, neu wedi rhagori ar arweinwyr y pleidiau eraill yng Nghymru o ran adnabyddiaeth a phoblogrwydd. Mae hyn yn gamp nas gwelwyd ei thebyg yn holl hanes Plaid Cymru ac o fantais enfawr i’n plaid yn y Senedd – yn enwedig wrth i’r pleidiau eraill orfod ymdopi â’r ansefydlogwrydd a ddaw yn sgil arweinydd newydd.

Dan arweiniad Leanne Wood, mae Plaid Cymru wedi ennill

 • mwy o ASau
 • mwy o gynghorwyr
 • mwy o ACau
 • hanner Comisiynwyr Heddlu Cymru

“Rwy’n gwybod y bydd yr amcanion a’r disgwyliadau yr wyf wedi’u gosod allan yn golygu gwaith caled gan lawer mwy o aelodau. Nid oes llwybr hawdd at gyflawni’r nod. Fy rol fel arweinydd y blaid a’r mudiad cenedlaethol yw goleuo ein llwybr tuag at fuddugoliaeth yn 2021 a thu hwnt. Er mwyn disodli Llafur fel y grym gwleidyddol mwyaf yng Nghymru, bydd yn rhaid inni enill y seddi y mae nhw’n eu dal ar hyn o bryd.
Er mwyn gwneud hynny, rhaid inni fod yn hollol glir wrth ddatgan na fyddwn yn cynnig nac yn derbyn unrhyw glymblaid gyda’r Ceidwadwyr. Os ydym am lywodraethu yn 2021, rhaid i hynny fod ar y sail ein bod yn paratoi ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth yn yr ail dymor. Rhaid i beirianwaith Plaid Cymru wella a bod yn llawer mwy disgybledig i ennill yr annibyniaeth ar gyfer ein gwlad a fydd yn ei galluogi i ffynnu. Rydw i’n barod i ymgymryd â’r her honno – ydych chi gyda mi? ”

 

Leanne Wood – Arweinydd Plaid Cymru

Gall eich cefnogaeth CHI wneud y gwahaniaeth.

Yn ras arweinyddol 2018, mae Leanne yn gosod ei chynllun i arwain Cymru fel Prif Weinidog.  Allwch chi gyfrannu arian neu amser er mwyn helpu Leanne i arwain Cymru?

Ymunwch â’r tîm neu ddangos eich cefnogaeth

Eisiau helpu gydag ymgyrch Leanne1Arwain a Phrif Weinidog 2021?

Y Newyddion Diweddaraf

Leanne's latest